Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 22/11/2023

Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 22/11/2023


Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:30
Khu vực:
Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:30
Khu vực:
Ấp Thạnh Bình, Xã Thạnh Lộc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 14:00
Khu vực:
Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực:
Ấp Phước Hòa, Xã Mong Thọ B
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Tân Hiệp
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00
Khu vực:
Một phần ấp Tân Vụ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Tân Hiệp
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00
Khu vực:
Một phần ấp Tân Vụ
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hà Tiên
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00
Khu vực:
Ấp Rạch Gỗ, ấp Giồng Kè xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hòn Đất
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm ( khu vực hẻm Trường Phật Quang,
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Hòn Đất
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn ( khu vực lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ kinh 9 rưỡi đến kinh 10 rưỡi ),
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Quốc
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 15:00
Khu vực:
Ấp Bến Tràm xã Cửa Dương và một phần khu phố 12 phường Dương Đông
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Phú Quốc
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phần khu phố 7 phường Dương Đông
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Lịch cúp điện Kiên Giang ngày 23/11/2023


Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực:
Ấp Hòa Lộc, Xã Thạnh Lộc
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt