Lịch cúp điện Sóc Trăng ngày 22/11/2023

Lịch cúp điện Sóc Trăng ngày 22/11/2023


Điện lực:
Điện lực thành phố Sóc Trăng
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 15:30
Khu vực:
Đường Kinh Xáng (từ giáp nhà số 189A đến giáp nhà số 260/30).
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Mỹ Xuyên
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:30
Khu vực:
Một phần các ấp: Minh Duy, Hòa Phú – xã Hòa Tú 2; một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Mỹ Xuyên
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:30
Khu vực:
Một phần các ấp: Giồng Có, Vũng Đùng – xã Tham Đôn.
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Mỹ Tú
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:30
Khu vực:
Một phần ấp Mỹ Tân – TT.HHN; Một phần ấp Tân Mỹ – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Mỹ Tú
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:30 đến 16:30
Khu vực:
Một phần ấp Cầu Đồn – TT.HHN; Một phần ấp Trà Coi A – xã Mỹ Hương – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần Ấp Đoàn Văn Tố, Xã Đại Ân 1
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 15:30
Khu vực:
Một phần Ấp An Phú xã An Thạnh Tây
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phần Ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phần Ấp Đại Bái, ấp Đại Bái A, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 14:00
Khu vực:
một phần khóm bưng Tum phường khánh Hòa thị xã Vĩnh Châu
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Thạnh Trị
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:30
Khu vực:
Bao gồm một phần ấp A2 – xã Thạnh Tân.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Long Phú
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:30
Khu vực:
Mất điện một phần khu vực ấp 1, ấp 2 thị trấn Long Phú, huyện Long Phú.
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Ngã Năm
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 16:00
Khu vực:
Một phần Ấp Vĩnh Phong – xã Vĩnh Quới.
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Ngã Năm
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 09:00 đến 16:00
Khu vực:
Khóm 3 – Phường 1.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 14:00
Khu vực:
Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 14:00
Khu vực:
Ấp Hòa Long , xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Châu Thành
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phần các xã: Thuận Hòa, An Hiệp, An Ninh huyện Châu Thành – Sóc Trăng.
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:00
Khu vực:
Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:30
Khu vực:
Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng -Huyện Trần Đề
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 11:30
Khu vực:
Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Huyện Trần Đề – Sóc Trăng
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:30
Khu vực:
Một phần xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 11:00 đến 14:00
Khu vực:
Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:00 đến 16:30
Khu vực:
Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng -Huyện Trần Đề
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 13:00 đến 16:30
Khu vực:
Ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Trần Đề
Ngày:
22 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 14:30 đến 17:30
Khu vực:
Ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề.
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Lịch cúp điện Sóc Trăng ngày 23/11/2023


Điện lực:
Điện lực thành phố Sóc Trăng
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 14:30
Khu vực:
Đường Quốc Lộ 1 (từ giáp đường Phú Lợi đến giáp nhà số 818, 835), Dương Kỳ Hiệp (từ giáp đường Quốc Lộ 1 đến giáp đường Nguyễn Văn Linh).
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Mỹ Xuyên
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:30
Khu vực:
Một phần các ấp: Hòa Đại, Hòa Muôn – xã Ngọc Tố
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Mỹ Xuyên
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:30
Khu vực:
Một phần ấp Sông Cái 1 – xã Tham Đôn.
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 07:30 đến 17:00
Khu vực:
Một phần Ấp Trương Công Nhựt, Đặng Trung Tiến, Xã An Thạnh Đông
Lý do:
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần Ấp An Trung, Xã An Thạnh 1, Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần Ấp An Trung, Xã An Thạnh 1, Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực Cù Lao Dung
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 17:00
Khu vực:
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn A, Xã An Thạnh 2
Lý do:
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt

Điện lực:
Điện lực thị xã Vĩnh Châu
Ngày:
23 tháng 11 năm 2023
Thời gian:
Từ 08:00 đến 16:00
Khu vực:
Một phần khóm Huỳnh Thu, phường Khánh Hòa
Lý do:
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái:
Đã duyệt